ועדי עובדים


ועדי עובדים והאירועים שהם עורכים
ועד העובדים במקומות עבודה מסודרים מארגנים את מרבית פעילויות הרווחה בארגון. עם הפעילויות כאמור ניתן למנות מסיבות עובדים, כנסים מקצועיים שונים וימי עיון. כנסים מקצועיים נועדו לשפר את היכולת המקצועית של העובדים, במטרה לייעל את העבודה שלהם ולשפר את היכולות שלהם. לכאורה, התפקיד כאמור שייך להנהלה. אבל לעיתים, הוועד מארגן את ההתכנסות במטרה לחזק את הקשר שלו עם העובדים מצד אחד, ולחזק את הקשר שלהם עם מקום העבודה מצד שני. ימי עיון – בדרך כלל מדובר בימי עיון שנועדו לרווחת העובדים. אחת הדוגמאות הטובות לכך היא יום עיון למועמדים לפרישה לגמלאות, במטרה להסביר לגמלאים לעתיד את הזכויות שלהם ולהכין אותם לחיים החדשים שלהם.

 
 

MILLER CLUB
072-33-80-295