כנסים


סוגים שונים של כנסים
עם סוגי הכנסים השונים שכל עסק עורך מעת לעת ניתן למנות בין השאר כנסים מקצועיים, כנסים לצורך קידום מכירות או כנסים שצורך גיבוש העובדים בעסק. כנס מקצועי נועד, בדרך כלל, להעביר מידע מקצועי חיוני לעובדים, ללקוחות או לספרים של העסק. גם גופים ממשלתיים עורכים לעיתים כנבים מקצועיים, במטרה לשפר את איכות השירות או להעביר מסרים מקצועיים חשובים. כנס קידום מכירות מאורגן על ידי עסקים שונים המעוניינים להעביר מסרים באשר למוצר או לשירות חדש לצרכנים פוטנציאליים או למי שאמורים למכור אותם הלאה.

 
 

MILLER CLUB
072-33-80-295